Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, squarebit.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van squarebit.nl

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel SquareBit bij het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan SquareBit niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SquareBit biedt geen garantie dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. SquareBit wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer SquareBit links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet per se dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door SquareBit worden aanbevolen. SquareBit aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites wordt door SquareBit niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

SquareBit behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Wijzigingen

SquareBit behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.